Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja oikeuttasi hallita henkilötietojasi. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden perusteella ja läpinäkyvästi. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

Rekisterinpitäjä:
Järki-Saneeraus Oy
Y-tunnus: 2531690
Osoite: Kantotie 3, 12520 Kormu
Puh. +358 103 265100

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Rekisteriasioista vastaava henkilö on Eerik Säkkinen eerik.sakkinen@jarkisaneeraus.fi

Rekisterin nimi
Järki-Saneeraus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi sekä asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.
Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Järki-Saneeraus Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely viestintäratkaisuihin ja verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yhteystiedot:
Etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, yrityksen nimi, yrityksen verkkosivujen osoite. Työtehtävään liittyvät tiedot kuten vastuualue ja tehtävä.

Asiakkaan lisätiedot:
Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet), IP-osoitetieto tai muu tunniste, sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot, asiakaspalautetiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

Laskutukseen liittyvät tiedot, kuten:
Tilaustiedot, maksukäyttäytymistiedot, tilinumero, verkkolaskutusosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Markkinointikampanjoihin (kuten arvonnat, kilpailut) osallistumiseen ja uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot

Työnantajayrityksen taustatiedot ja yhteystiedot.

Sivuston analytiikan ja muiden evästeiden keräämät tiedot, joiden avulla sivustoa voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi.

Tapahtumatiedot, esimerkiksi tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot.

Mahdolliset luvat ja suostumukset.

Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Yrityksen asiakasrekisteri
Rekisteröityjen asiakkaiden itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot
Asiakkaan ostos- ja asiointitiedot.
Henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.
Esim. Faktanet päättäjärekisteristä, Profinderistä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot.

Evästeet
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti päätelaitteille kävijän vieraillessa verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja korkealaatuisena. Sivustomme käyttää Facebook ja Facebook Pixel, Google Analytics, Google Ads, Google Search Console, Trustmary, Leadoo ja OP:n rahoitus (OP Yrityspankki Oyj) -ohjelmistoja. Ohjelmistojen avulla kerätään anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa palvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat tietoja, kuten millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, minkä verkkopalvelun kautta saavuit sivustolle ja mitä linkkejä klikkasit.

Evästeiden pois kytkeminen
Voit kytkeä evästetoiminnon pois päältä vieraillessasi sivustolla selaimesi asetuksista, mutta sivusto ei välttämättä toimi silloin häiriöittä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, ovat suojattuja palomuurilla ja muunlaisin teknisin toimenpitein.  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti. Sen takia pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla muutoksesta palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa.  
Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi alihankkijoidemme toimesta.

Oikeutesi
Sinulla oikeus omiin henkilötietoihisi. Voit pyytää henkilötietojesi korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa, ja voit pyytää tietoja, joita Järki-Saneeraus Oy:n asiakasrekisterissä on sinusta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@jarkisaneeraus.fi. Tiedot toimitetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään lakisääteisen ajan eli 3 kuukauden kuluessa. Henkilötietolain mukaisesti voit tarkastaa tiedot voi maksutta kerran vuodessa.

Voit milloin vain kieltäytyä osittain tai kokonaan vastaanottamasta meiltä markkinointiviestintää ottamalla meihin yhteyttä tai poistamalla tietosi suoraan sähköposti- tai tekstiviestilähetystemme listalta.

9.2.2021